WHS

Een spel waarbij de spelers landen spelen die onderling handel drijven. Het spel heeft een sterk educatief
karakter en zorgt dat spelers samen werken. Een dynamisch spel voor een actieve gezellige middag of avond!

WHS-2

Het Wereld handelsspel

Het Wereldhandelsspel is een nabootsing van de wereldeconomie. Het spel gaat over de wereldhandel van twaalf landen. Deze landen worden vertegenwoordigd door de deelnemers. Er wordt in drie of vijf rondes (vergelijkbaar met drie tot vijf jaren) gehandeld. De deelnemers regeren de twaalf landen, doen investeringen, beheren grondstoffen, drijven handel met elkaar, realiseren economische groei, gaan leningen aan met de Wereldbank of maken onderlinge afspraken en samenwerkingsverbanden om uiteindelijk een optimaal resultaat te boeken voor het eigen land.

Ook werkloosheid, schaarste van grondstoffen en overproductie komen aan bod tijdens het spel. Met behulp van een computerprogramma houdt de spelleiding bij welk land de meeste vooruitgang boekt op basis van de beschikbare grondstoffen van het land. Het

Wereldhandelsspel is ontwikkeld door het Institute of Social Studies in Den Haag onder auspiciën van
prof.dr. J. Tinbergen.

IMG_4064

Het spel zorgt voor:

 • samenwerking binnen en tussen teams
 • het nemen van beslissingen onder tijdsdruk
 • inzicht in de wereldhandel
 • onderhandelingsvaardigheid
 • creativiteit, daadkracht en slagvaardigheid

…en natuurlijk gezelligheid!

Voor uw club, netwerk of Team

Over de gehele wereld zijn de afgelopen jaren scholen, bedrijven, verenigingen en politici bezig geweest met,
en enthousiast geraakt over, het avondvullende spel. En ook de Junior Chamber International (JCI) speelt dit
spel al jaren met teams uit het bedrijfsleven in heel Nederland. Het spel kan worden gespeeld met een groep
vanaf zestien personen, bijvoorbeeld met uw club, netwerk, of team.

Vragen die tijdens het spel aan de orde komen:

 • KUNNEN ‘ARME LANDEN’ OOK WINNEN?
 • HOE KUNNEN LANDEN DIE UITSLUITEND OLIE PRODUCEREN HUN DOELSTELLINGEN BEREIKEN?
 • KAN EEN LAND WEL AAN DE BEHOEFTE VOLDOEN OF MOET ER WORDEN GELEEND?
 • HEBBEN LANDEN MET VEEL ARBEIDSKRACHTEN DAAR NU VOORDEEL VAN OF NIET?
 • LONEN INVESTERINGEN IN GRONDSTOFFEN ALS DEZE GRONDSTOFFEN NIET KUNNEN WORDEN OMGEZET?

Een uitdaging die garant staat voor veel plezier en gesprekstof!

20140529_213943

Wat biedt JCI Kromme Rijn?

 • het spel,
 • vier spelleiders,
 • een prijs voor de winnaars,
 • en natuurlijk veel plezier!

U zorgt zelf voor;

 • een ruimte met beamer en zestien tafels waar het spel kan worden gespeeld,
 • de hapjes en drankjes voor de deelnemers en de spelleiding,
 • een aparte ruimte waar de deelnemers tijdens de pauzes kunnen verblijven,
 • … en 16 tot 48 enthousiaste deelnemers

Kosten

Voor € 1.500 heeft u een avondvullend programma. Bij herhalingsboekingen of wederverkoop binnen twaalf maanden krijgt u een korting van € 500

Meer informatie en boeken

Wilt u meer informatie over het Wereldhandelsspel of een boeking doen, stuur de een e-mail naar jcikrommerijn@gmail.com