Bestuur 2018

Bij de ALV van afgelopen woensdag is het nieuwe bestuur officieel benoemd en ingetreden. Na een korte presentatie van het beleid en de begroting is het bestuur door de kamer goedgekeurd! Zoals de traditie dat betaamd en in de foto’s is te zien, heeft het oude bestuur hun pin afgedaan, en het nieuw bestuurd gepind!

Thijs bekleedt de rol als voorzitter in 2018, Nicole neemt de taak van secretaris op zich en Jeroen wordt onze nieuwe penningmeester. Namens de rest van de kamer: gefeliciteerd! Na de ALV hebben we met zijn allen een nieuwjaarstoast uitgebracht op een mooi jaar.